โทร.02-316-5125 | Mail:info@sbn2008.comแก้ไขข้อมูลสมาชิก
ชื่อ: * นามสกุล: *
ที่อยู่ปัจจุบัน:
บ้านเลขที่: * หมู่ที่:*
ซอย: * ถนน: *
ตำบล: * อำเภอ: *
จังหวัด: * รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์: * Email: *
ที่อยู่ส่งเอกสาร: ที่อยู่ส่งเอกสาร ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่: * หมู่ที่: *
ซอย: * ถนน: *
ตำบล: * อำเภอ: *
จังหวัด: * รหัสไปรษณีย์: *
Username: *
Password: *
Confirm Password: *
  ยกเลิก

*** สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ***

-ได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึง Promotion ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.เอ็น.เซ็นเตอร์พาร์ท (2008)

-ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับ-ส่งสินค้า ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านการโอนเงินทางธนาคาร

-มีสิทธิ์ลุ้นรับของกำนัลจากทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.เอ็น.เซ็นเตอร์พาร์ท (2008)ในช่วงเทศกาลต่างๆตลอดปี